תמ"א 38

סרוסי נחמיאס משרד עו"ד מתמחה בטיפול בקידום ובליווי ביצוע של פרויקטים שעניינם בתמ"א 38, וזאת הן בפרויקטים בהם המשרד מייצג את הדיירים והן בפרויקטים בהן המשרד מייצג את היזם/הקבלן המבצע.

תמ"א 38 הנה תכנית מתאר ארצית, שנועדה בבסיסה לאפשר חיזוק מבנים קיימים, לרבות בתים משותפים שלהם ניתן היתר בניה לפני שנת 1980, שאינם עומדים בדרישות התקן לעמידות מבנים ברעידת אדמה, תוך קבלת היתרי בנייה לחיזוק מבנים וכן לתוספות בנייה, תוך קבלת הקלות מס ופטורים משמעותיים, וזאת כדי ליצור תמריץ לביצוע החיזוק.

התיקון לתמ"א 38 (תמ"א 38/2), הרחיב את היריעה ובהתאם לו, חלף חיזוק הבניין והוספת דירות למבנה הקיים, ניתן להרוס הבניין הישן ולבנות בניין חדש תחתיו (כבדומה לפרויקטים מסוג "פינוי-בינוי"), תוך חובה להוסיף מקומות חנייה לכל בעלי הדירות, בניית לובי מודרני וממ"ד בכל דירה.

התיקונים הנוספים שנערכו לתמ"א 38, הרחיבו את גדר ההקלות ליזמים ולבעלי הדירות כאחד.

באופן זה, זכאים בעלי הדירות לקבל דירה חדשה בבניין חדש לחלוטין, להשביח באופן ניכר את דירתם ולהינות ממגורים בבניין חדש ומודרני, וזאת ללא כל הוצאה כספית, שכן כל התשלומים והעלויות, המיסים והאגרות הכרוכים בעסקה לרבות אלו החלים על בעלי הדירות (כגון מס שבח, היטל השבחה, שכ"ט עורך דין הדיירים וכיוצב'), משולמים ע"י ועל חשבון היזם/הקבלן עמו התקשרו בעלי הדירות. במהלך בניית הבניין החדש, מפונים בעלי הדירות מדירותיהם למגורים בשכירות, המשולמת ע"י היזם/הקבלן עמו התקשרו.

המשרד מייצג בעלי דירות בפרויקטים של תמ"א 38 על כל סוגיו. הליווי הניתן לבעלי הדירות הוא מקיף ויסודי, וזאת במטרה לאפשר להם לגשת לפרויקט עם ראש שקט ועם מרב המידע הנדרש.

 

שירותי המשרד בתחום לווי הדיירים בפרויקט תמ"א 38 כוללים:

  • ייצוג בעלי הדירות בכל שלבי המו"מ עם היזם עד לחתימת חוזה מחייב.
  • מתן מענה לנושאים משפטיים במהלך ניהול המו"מ ולאחר חתימת ההסכם עד לקבלת הדירות החדשות.
  • החתמת בעלי הדירות על הסכם התקשרות עם היזם ומתן סיוע לבעלי הדירות בהתמודדות מול בעלי דירות סרבנים.
  • פיקוח על דיווח העסקה לרשויות המס על-ידי היזם.
  • ליווי היזם ובעלי הדירות בקבלת הסכמת הבנקים למשכנתאות וצדדים שלישיים אחרים, שלזכותם רשומות הערות על זכויותיהם של בעלי הדירות בבניין.
  • בדיקת מסמכי השעבוד לבנק המלווה והערבויות אשר יועמדו לטובת בעלי הדירות, וקיום התנאים המקדימים לתחילת ביצוע העבודות על-ידי היזם.
  • החזקת ייפויי הכוח, הערבויות הבנקאיות וכל מסמך אחר, בנאמנות, בהתאם להוראות ההסכם.
  • ליווי בעלי הדירות מול היזם עד להשלמת הפרויקט ותיקון צו רישום הבית המשותף בלשכת רישום המקרקעין.

לתיאום פגישת ייעוץ עם המשרד: 03-6017171

 

למאמר בנושא תמ"א 38 לחץ כאן

יצירת קשר עם משרדנו

שלחו פרטים בטופס יצירת הקשר או התקשרו עכשיו 03-6017171