איחור במסירת דירה מקבלן

הקבלן מאחר במסירת הדירה? ייתכן ומגיע לך פיצוי!

רכשתם דירה מקבלן אך הקבלן מאחר במסירת הדירה? ייתכן ומגיע לכם פיצוי כספי!

אצל רובנו רכישת דירה היא העסקה החשובה ביותר שנעשה בחיינו, ולמרות זאת רוב האנשים כלל אינם מודעים לזכויות המגיעות להם.

במאמר זה ננסה להעביר בקצרה הסבר על הזכויות וההגנות העומדות לצד הרוכשים.

עד לשנת 2011 קבלנים רבים הרשו לעצמם לאחר במועד מסירת החזקה בדירה שנקבע בהסכם שנחתם בין הצדדים, ורובם פיצו את הרוכשים בפיצוי זעום, אם בכלל – דבר שגרם לנזקים רבים אצל רוכשי הדירות שמצפים לקבל את דירתם במועד המובטח.

ביום 06.04.2011, בעקבות פרשת חפציבה, נכנס לתוקפו תיקון מס' 5 לחוק המכר שבו המחוקק החליט לקטוע את התנהלות הקבלנים שאיחרו דרך קבע איחורים ניכרים במסירת דירות לרוכשים וזאת מבלי להעמיד לרוכשים פיצוי הולם – וככל וכן העמידו פיצוי כלשהו, לרוב היה הפיצוי בגין איחור מהחודש השלישי ואילך ובסכומים זעומים, דבר שהוביל להפסדים כלכליים לרוכשי הדירות שנאלצו לשכור דירה חלופית עד למועד המסירה.

התיקון לחוק בעצם נועד להקטין את פערי הכוחות בין הצדדים ולחזק את מעמדם של רוכשי הדירות בצורה שתבטיח את זכאותו של הרוכש לפיצוי ותמנע מהקבלן לאחר במסירת הדירה.

המצב החוקי החדש תקף לגבי רוכשים שרכשו את דירותיהם מיום 06.4.2011 ואילך.

התיקון קובע כי הקבלן זכאי לתקופת "גרייס" של עד 60 ימים. במילים אחרות, לקבלן מותר לאחר בעד 60 ימים במסירת החזקה בדירה וזאת מבלי לפצות את הרוכש על תקופת איחור זו. יובהר, כי מדובר ב60 ימים נטו ולא 60 ימי עבודה וכד'.

יחד עם זאת, במצב בו הקבלן מאחר במסירת החזקה בדירה מעל 60 ימים, הרוכש יהיה זכאי לקבל פיצוי רטרואקטיבית, בגין האיחור עבור כל יום איחור החל מהיום הראשון לאיחור וזאת ללא הוכחת נזק. למען הסר ספק, ככל והקבלן מאחר במסירת הדירה מעל 60 ימים הוא יצטרך לשלם פיצוי גם עבור 60 הימים הראשונים, ובעצם עבור כל יום איחור מעבר לתאריך המסירה שנקבע בהסכם בין הצדדים.

יודגש! הקבלן זכאי לאחר במסירת החזקה בדירה רק ב-60 יום מבלי לשלם פיצוי וכל תקופה ארוכה יותר (גם אם היא קבועה בהסכם בין הצדדים) מנוגדת לחוק ולא תקפה! ככל ויש עיכוב במסירת הדירה, החוק גובר על מה שכתוב בחוזה, ולכן ניתן לתבוע את הקבלן גם אם הוא עומד במה שהוסכם בין הצדדים בחוזה ביניהם.

החוק קובע כי הפיצוי בגין איחור במסירת הדירה אותו יהיה חייב הקבלן לשלם לרוכש הדירה יהיה כדלקמן:

  1. עבור איחור של עד 8 חודשי איחור ממועד המסירה שנקבע בהסכם, על הקבלן לשלם לרוכש פיצוי בגובה דמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5 עבור כל חודש איחור.
  2. עבור איחור של מעבר ל-9 חודשי איחור ממועד המסירה שנקבע בהסכם, על הקבלן לשלם לרוכש פיצוי בגובה דמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.25 עבור כל חודש איחור.

מספר נקודות חשובות:

(*) על הקבלן לשלם את הפיצוי בתום כל חודש איחור בעד אותו החודש ולא בהתחשבנות במועד המסירה בפועל. הפיצוי בגין 60 ימי האיחור הראשונים ישולם בתום הימים הללו.

(*) בהסכם המכר שנערך מול הקבלן ניתן לקבוע הסדר אחר לגובה הפיצוי ו/או למועד שיחשב איחור במסירה. יחד עם זאת, הצדדים רשאים לקבוע אך ורק הסדר שמיטיב עם רוכש הדירה! כלומר, ככל וקיימת סתירה בין גובה הפיצוי הקבוע בחוק לבין גובה הפיצוי הקבוע בחוזה המכר עם הקבלן, יחול גובה הפיצוי הגבוה מבין השניים. כנ"ל לעניין מועד המסירה, ניתן להסכים עם הקבלן שאיחור מתחת ל-60 ימים יחייב בפיצוי – אך לא ניתן לקבוע שאיחור מעל ל-60 ימים לא יזכה את הרוכש בפיצוי.

(*) הצדדים לחוזה המכר רשאים להסכים כי הקבלן לא יחוייב בפיצוי עפ"י חוק זה בגין איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת הקבלן ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו.

(*) כאמור לעיל, החוק הוא קוגנטי. כלומר, לא ניתן להתנות על חוק זה אלא לטובת הקונה.

למרות שהחוק הוא מחייב, קבלנים רבים בוחרים שלא למלא אחר הוראותיו ומנצלים את חוסר הידע של רוכשי הדירות ואת פערי הכוחות ביניהם. הדבר נכון פי כמה כאשר נקשרים בחוזה עם הקבלן ללא מעורבתו של עו"ד מטעמכם כרוכשי הדירה.

מומלץ לא להתקשר בחוזה לרכישת דירה ללא עו"ד מטעמכם וככל וקיבלתם הודעה על עיכוב במסירת הדירה מומלץ לפנות באופן מיידי לעו"ד המתמחה בתחום זה בכדי שיסייע לכם לעמוד על זכותכם ויסייע בקבלת הפיצוי המגיע לכם עפ"י חוק.

משרדנו מספק ליווי אישי ומלא ללקוחותינו בכל התהליך.

לתיאום פגישה וקבלת ייעוץ : 03-6017171.

סרוסי – נחמיאס, משרד עורכי דין.

(!) האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה, השימוש באמור במאמר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, בין משרד עו"ד סרוסי -נחמיאס ובין המשתמש.

(*)מאמרים נוספים

יצירת קשר עם משרדנו

שלחו פרטים בטופס יצירת הקשר או התקשרו עכשיו 03-6017171